RESPEKT TIM

http://www.respekttim.com    tim za uspehPonuda tehničko-tehnološke dokumentacije
Pored gotovih proizvoda, nudimo i prodaju kompletne teničko-tehnološke dokumentacije, do radioničkih crteža, za svaki od svojih proizvoda ponaosob.


Linija za pakovanje začina ESKOD H.14.13


Linija je namenjena za pakovanje sitnozrnastih i rastresitih praškastih proizvoda u vrećice od dvoslojne ili troslojne termozavarive folije. Elementi koji čine liniju su: elevator sa usipnim košem, dozatori sa vagama, kofičasti taktini transporter, mašina za pakovanje i transporter za odnošenje zapakovanog proizvoda. Upravljanje i sinhronizacija linije vrše se pomoću elektronskog programibilnog kontrolera, a kao energenti za napajanje mašine koriste se električna energija i komprimovani vazduh.

Liniju opslužuju dva rukovaoca.

Kapacitet linije je od 700 do 1500 pak/min.

Veličina i masa pakovanja definišu se prema zahtevu naručioca (50g do 2000g).

Gabariti: dužina 3450 mm, širina 3000 mm, visina 2750 mm.