RESPEKT TIM

http://www.respekttim.com    tim za uspehPonuda tehničko-tehnološke dokumentacije
Pored gotovih proizvoda, nudimo i prodaju kompletne teničko-tehnološke dokumentacije, do radioničkih crteža, za svaki od svojih proizvoda ponaosob.


Mašina za pakovanje rasutih materijala ESKOD H.22.11


Pakovanje se obavlja u polietilensku - alumminijumskuili neku drugu kaširanu foliju. U konstrukciji mašine korišćena je optimalna kombinacija elektronskih, pneumatskih i mehaničkih sistema. Mašina se sastoji od vertikalnog sistema za pakovanje i sistema za doziranje koji može biti

a) maseni, sa 2 - 4 elektronske vage i

b) pužni ili zapreminski, smešten na platformu ili u istom nivou sa sistemom za pakovanje.

Kapacitet je 20 - 30 pak/min.

Gabariti: dužina 1000 mm, širina 1000 mm i visina 2350 mm.