RESPEKT TIM

http://www.respekttim.com    tim za uspehPonuda tehničko-tehnološke dokumentacije
Pored gotovih proizvoda, nudimo i prodaju kompletne teničko-tehnološke dokumentacije, do radioničkih crteža, za svaki od svojih proizvoda ponaosob.


Mašina za vakuumsko pakovanje ESKOD H.32.11


Ova mašina automatski priprema foliju, vrši doziranje, zatvaranje pakovanja i odsecanje folije. Donja folija je od polietilena/poliammida ili druge plastične folije, a gornja može biti: papir/polietilen, alufolija/polietilen, celofan/polietilen, itd.

Mašina je projektovana za pakovanje suvomestnatih proizvoda, sireva, kremova, maslaca, meda itd.

Kapacitet mašine je 5 - 15 ciklusa u minuti.

Gabariti mašine: dužina 4440 mm, širina 750 mm i visina 1750 mm.