RESPEKT TIM

http://www.respekttim.com    tim za uspeh

Ponuda tehničko-tehnološke dokumentacije
Pored gotovih proizvoda, nudimo i prodaju kompletne teničko-tehnološke dokumentacije, do radioničkih crteža, za svaki od svojih proizvoda ponaosob.

Linija za pakovanje medicinskih igala i špriceva ESKOD H.32.51


Linija se sastoji od dve osnovne celine - sistema za doziranje i sistema za pakovanje. Sistem za doziranje se sastoji iz vertikalnog elevatora sa akumulacionim košem, vibratorskim dozatorima sa usmeravanjem proizvoda i šanžerima za doziranje. Sistem za pakovanje mašine je horizontalnog tipa. Donja folija je polietilenska/poliamidna ili PVC. Prvo se postupkom termoformiranja oblikuju posude (oblici i dimenzije posude se definišu po želji kupca), zatim se vrše doziranja, potom se preko posuda vodi gornja folija (papir, polietilen itd) i vrši se zatvaranje posuda termofolijom.

Kapacitet linije je 18.000 igala po satu ili 5.040 špriceva po satu.

Opslužuju je dva radnika.

Gabariti: dužina 6500mm, širina 1000mm i visina max. 2800mm.