RESPEKT TIM

http://www.respekttim.com    tim za uspehPonuda tehničko-tehnološke dokumentacije
Pored gotovih proizvoda, nudimo i prodaju kompletne teničko-tehnološke dokumentacije, do radioničkih crteža, za svaki od svojih proizvoda ponaosob.


RESPEKT TIM je što se tiče prerade živine, razvio dve grupe proizvoda i to:


Poluautomatska klanica za živinu ESKOD K.10.01

Pomenuta klanica se sastoji od obrtnog mehanizma, koji pokreću pneumatski cilindri u skladu sa potrebnim vremenom za nesmetano odvijanje procesa klanja.

Proces pokretanja je regulisan automatikom, a na obrtnom mehanizmu postoji pet stanica i to:

  • stanica za kačenje živine
  • stanica za omamljivanje živine
  • stanica za ispuštanje krvi
  • stanica za šurenje živine
  • stanica za čerupanje živine

Sastavni delovi klanice su:

  • Konvejer koji služi za pšorenje i u pokretu čišćenje utrobe iz već očerupane živine. Brzina kretanja mu je 2m/sec.
  • Jelke koja služi za kačenje gotove, uređene živine, i njeno odvoženje u hladnjaču.
  • Uređaj za čišćenje bubaca.
  • Stolovi.

Kapacitet ovakve klanice je do 300 komada živine na čas.