RESPEKT TIM

http://www.respekttim.com    tim za uspehPonuda tehničko-tehnološke dokumentacije
Pored gotovih proizvoda, nudimo i prodaju kompletne teničko-tehnološke dokumentacije, do radioničkih crteža, za svaki od svojih proizvoda ponaosob.


Mrestilište

mrestiliste

Na skici je prikazano mrestiliste sa svim potrebnim sadržajima za zaokruženje proizvodnje riblje mlađi. Mrestilište raspolaže sa bazenima za matični nasad i uzgoj, a u okviru objekta sobom za izmrešćivanje, inkubacionom stanicom, bazenima za mlađ i aneksom.

Naročita pažnja pri projektovanju mrestilišta posvećena je pravilnom dimenzioniranju i rasporedu celina kako bi svi propizvodni zahtevi bili oprimalno zadovoljeni.

Bazeni sa matičnim nasadom mogu biti poliesterski ili betonski.

Soba za izmrešćivanje je opremljena svom potrebnom opremom za mrest (sto za izmrešćivanje, prihvatni bazeni, posuda za izmrešćivanje, posude za dezinfgekciju itd.), a komunikacijski neposredno vezana uz bazene sa matičnim nasadom i iknubacionom stanicom.

Inkubaciona stanica poseduje adekvatnu veličinu inkubatorskog postrojenja.

Prostorija sa bazenima (betonskim ili poliesterskim) neposredno je vezana za inkubatorsku stanicu i anex, čime je omogućena optimalna manipulacija i poštovanje higijensko tehničkih otreba pri obavljanju poslova.

Anex sadrži pšrostorije namenjene skladištenju opreme, hrane i sl., mokri čvor, trpezariju, garderobu itd.

U okviru mrestilišta predviđa se upravna zgrada sa parkingom, ribarnica i portirnica. Snabdevanje vodom izvodi se iz vodozahvatača posrdstvom vodovoda sa PVC ili betonskim ceovovodom (kanalima), tako da se sveža voda delom uvodi u objekat mrestilišta, a delom u otvorene bazene. U slučaju smanjenog dovođenja sveže vode iz vodozahvata obezbeđena je mogućnost dovođenja uupotrebljene vode u mrestilištu za potrebe bazena sa matičnim nasadom i bazena za uzgoj.