RESPEKT TIM

http://www.respekttim.com    tim za uspehPonuda tehničko-tehnološke dokumentacije
Pored gotovih proizvoda, nudimo i prodaju kompletne teničko-tehnološke dokumentacije, do radioničkih crteža, za svaki od svojih proizvoda ponaosob.


Termo bazen za transport ribe Tip: RT - TEBA 1.0.01

mrestiliste

Namena:

Termo bazen RT - TEBA 1.0.01 obezbeđuje uslove za održavanje ribe prilikom transporta na dužim relacijama.

Opis konstrukcije:

Posuda termo bazena izrađena je kao dupla kutija sa ispunom od termoizolacionog materijala. Poklopac je takođe izrađen od poliestera, očajan metalnom armaturom i ispunjen termoizolacionim materijalom. Zaptivanje kutije i poklopca vrši se preko gumenih zaptivača, a vezivanje zavrtnjima sa šarkama za brzo skidanje.

Na sredini poklopca nalazi se manji poklopac pričvršćen brzim spojnicama, koji služi za kontrolu stanja ribe.

Na bočnoj strani nalazi se otvor za ispuštanje ribe zatvoren poklopcem sa brzim spojkama i snabdeven sistemom za finu regulaciju otvaranja. Na suprotnoj strani nalaze se slavina za ispust vode i priključak za sopstveni rasprašivač. Bazen se oslanja na ulivene "U" profile sa usecima koji omogućavaju utovar i istovar viljuškarom. Svi metalni delovi su zaštićeni od korozije eletro statičkom plstifiakcijom.

Tehničke karakteristike:

Q - kapacitet 2m3
A - širina 1182 mm
B - dužina 2182 mm
C - visina 1277 mm