RESPEKT TIM

http://www.respekttim.com    tim za uspehPonuda tehničko-tehnološke dokumentacije
Pored gotovih proizvoda, nudimo i prodaju kompletne teničko-tehnološke dokumentacije, do radioničkih crteža, za svaki od svojih proizvoda ponaosob.


Platforma sa krutim kavezom, podizačem i hranilicom Tip. RT . PKPH 1.0.01

mrestiliste

Namena:

Sistem RT-PKPH 1.0.01 namenjen je za gajenje ribe iskoriščenjem prostora u akumulacijama, jezerima i protočnim vodotocima. Ovaj intenzivni sistem sprovodi se gajenjem ribe u kavezima u kojima se gaji kategorija ribe u tovu. Nasađujući mlađ određene komadne težine, tokom određenog perioda od 6 do 8 meseci, dobija se konzumna riba.

Opis konstrukcije:

Sistem se sastoji od platforme sa stazom širine 600 mm koja je urađena od metalnih segmenata, sistema za održavanje na vodi (metalna burad), metalne konstrukcije kaveza obloženog eletrovarenim rabicom, sa mehanizmom za ručno podizanje kaveza i konzolom sa hranilicom. Svi metalni delovi sistema zaštićeni su od korizije plastificiranjem ili vodootpornom bojom. Izvlačenje kaveza iz vode je ručno, posredstvom prenosnog sistema, tako da se obavlja bez većeg fizičkog napora radnika. Radnik je obezbeđen ogradom prema otvorenoj fodi, a pod je obložen impregniranom daskom tako da je sprečeno klizanje radnika i omogućeno kretanje elevatora i drugih mašina. Hrana se izdaje po principu "samoposluge". Riba konzumira hranu sao onda kada to želi i to je obezbeđeno posebnom konstrukcijom hranilice.

Tehničke karakteristike:

Dimenzije platforme: 5900x5900 mm
Dimenzije kaveza: 4500x4500 mm
Širina staze: 600 mm