RESPEKT TIM

http://www.respekttim.com    tim za uspehPonuda tehničko-tehnološke dokumentacije
Pored gotovih proizvoda, nudimo i prodaju kompletne teničko-tehnološke dokumentacije, do radioničkih crteža, za svaki od svojih proizvoda ponaosob.


Platforma sa podizačem i krutim kavezom Tip: RT - PKP 1.0.01

mrestiliste

Namena:

Sistem RT-PKP 1.0.01 namenjen je za gajenje ribe iskorišćavanjem prostora u akumulacijama, jezerima i protočnim vodotocima. Ovaj intenzivni sistem sprovodi se gajenjem ribe u kavezima u kojima se gaji kategorija ribe u tovu. Nasađujući mlađ određene komadne težine određenog perioda od 6 do 8 meseci, dobija se Konzumna riba.

Opis konstrukcije:

Sistem se sastoji od platforme sa stazom širine 600 mm koja je urađena od metalnih segmenata, sistema za održavanje na vodi (metalna burad), metalne konstrukcije kaveza obloženog slektrovarenim rabicom i mehanizma za ručno podizanje kaveza.

Svi metalni delovi sistema zaštićeni su od korozije plasfiticiranjem ili vodootpornom bojom. Izvlačenje kaveza iz vode je ručno, posredstvom prenosnog sistema, takod a se obavlja bez većeg fizičkog napora radnika. Radnik je obezbeđen ogradom i prema kavezu i prema otvorenoj vodi, a pod je obložen impregniranom daskom, tako da je sprečeno klizanje radnika i omogućeno kretanje elevatora i drugih mašina.

Tehničke karakteristike:

Dimenzije plaforme: 5400x5400 mm
Dimenzije kaveza: 4500x4500x3000 mm
Širina staze: 600 mm