RESPEKT TIM

http://www.respekttim.com    tim za uspehPonuda tehničko-tehnološke dokumentacije
Pored gotovih proizvoda, nudimo i prodaju kompletne teničko-tehnološke dokumentacije, do radioničkih crteža, za svaki od svojih proizvoda ponaosob.


Platforma sa mrežom Tip: RT - PM 1.0.01

mrestiliste

Namena:

Sistem RT-PM 1.0.01 namenjen je za gajenje ribe iskorišćavanjem prostora u akumulacijama, jezerima i potočnim vodotocima. Ovaj intenzivni sistem sprovodi se gajenjem ribe u kavezima (mrežama) u kojima se gaji kategorija ribe u tovu. Nasađujući mlađ određene komadne težine, tokom određenog perioda od 6 do 8 meseci, dobiaj se konzumna riba.

Opis konstrukcije:

Sistem se sastoji od platforme sa stazom širine 600 mm koja je urađena od metalnih elemenata, sistema za održavanje na vodi (metalna burad) i mreže.

Svi metalni delovi sistema zaštićeni su od korozije plastificiranjem ili vodootpornom bojom. Pod platforme je obložen impregniranom daskom tako da je sprečeno klizanje radnika, a sa obe strane staze postavljena je ograda.

Tehničke karakteristike:

Dimenzije plaforme: 5900x5900 mm
Dimenzije mreže: 4500x4500x45000 mm
Širina staze: 600 mm