RESPEKT TIM

http://www.respekttim.com    tim za uspehPonuda tehničko-tehnološke dokumentacije
Pored gotovih proizvoda, nudimo i prodaju kompletne teničko-tehnološke dokumentacije, do radioničkih crteža, za svaki od svojih proizvoda ponaosob.


Mehanizam za podizanje krutog kaveza Tip: RT - MPKK 1.0.01

mrestiliste

Namena:

Mehanizam služi za podizanje krutog kaveza iz vode iznad nivoa platforme.

Opis konstrukcije:

Mehanizam se sastoji od postolja za oslanjanje na platformu, kliznog ležaja u nosaču postolja, doboša sa alkama za vezivanje sajli i namotavanje istih pri izdizanju kaveza, ručica za motanje, uređaja za fiksiranje određenog položaja kaveza i spojne cevi. Mehanizam je konstruisan tako da se može prilagoditi različitim dimenzijama kaveza i platforme, a uređajem za fiksiranje položaja omogućeno je biranje visine izdizanja kaveza i fiksiranje u tom položaju do završetka rada.

Princip rada:

Pokretanje mehanizma se izvodi ručno pomoću ručica na krajeviam bez većeg fizičkog napora radnika. Izdizanje kaveza mogu da vrše jedan ili dva radniak pri čemu spojna cev prenosi kretanje i omogućava ravnomeran rad mehanizma. Fiksiranje položaja do završetka rada se postiže zaokretanjem osigurača i njegovim ulaženjem u otvor na pličama doboša.