RESPEKT TIM

http://www.respekttim.com    tim za uspehPonuda tehničko-tehnološke dokumentacije
Pored gotovih proizvoda, nudimo i prodaju kompletne teničko-tehnološke dokumentacije, do radioničkih crteža, za svaki od svojih proizvoda ponaosob.


Sortir aparati Tip 1: RT - MSR 1.0.01
                      Tip 2: RT - MSR 1.0.02
                      Tip 3: RT - MSR 1.0.03
                      Tip 4: RT - MSR 1.0.04
                      Tip 5: RT - MSR 1.0.05

mrestiliste

Namena:

Sortir aparati su posebno dizajnirani za potrebe selekcije mlađi veličine do 80 gr (tip RT-MSR 1.0.01) i konzumne ribe (ostali tipovi).

Princip rada:

Sortiranje se obavlja na principu okretnih valjaka. Veličina selektiranja se dobija izborom razmaka između valjaka u mogućem opsegu. Odvođenje i transport selektirane ribe obezbeđen je sistemom prihvatnih korita i cevi.

Opis konstrukcije:

Lako varena noseća kosntrukcija zaštićena je dvoslojnim farbanjem. Korita su izrađena od poliestera ili nerđajučih čelika. Valjci i usmerivači ribe izrađeni su od nerđajučeg čelika. Valjci su uležišteni u klizna ležišta sa telom od aluminijuma i čaurama od visokomolekularnog polietilena.

Sistem dovoda vode:

Voda se pumpom dovodi iz bazena ili drugog objekta, a cevovodom i tuševima doprema do radnih površina.

Pogon i transmisija:

U standaradnoj verziji pogon je obezbeđen trofaznim elektromotorom. Moguće je izvođenje pogona sa monofaznim motorom i ugradnja pogona sa benzinskim motorom.

Tehničke karakteristike:

P - instalirana snaga
L - dužina valjaka
D - prečcnik valjaka
I - opseg podešavanja
N - broj nivoa selektiranja

Tip P kW I mm D mm I mm N
RT - MSR 1.0.01 0,75 800 38 0 - 30 1
RT - MSR 1.0.02 0,75 1200 55 0 - 30 1
RT - MSR 1.0.03 0,75 1200 55 0 - 30 2
RT - MSR 1.0.04 0,75 1500 55 0 - 30 1
RT - MSR 1.0.05 0,75 1500 55 0 - 30 2