RESPEKT TIM

http://www.respekttim.com    tim za uspehPonuda tehničko-tehnološke dokumentacije
Pored gotovih proizvoda, nudimo i prodaju kompletne teničko-tehnološke dokumentacije, do radioničkih crteža, za svaki od svojih proizvoda ponaosob.


Elevator Tip: RT - ELV 1.0.01

mrestiliste

Namena:

Elevator je uređaj koji služi za:

  • izlov ribe iz bazena pri selektoranju direktno u prijemno korito sortir aparata
  • utovar ribe iz bazena u transportno sredstvo
  • pretovar ribe iz bazena u bazen
  • kao pomoćna pumpa niskog pritiska i velikog protoka pri recirkulaciji vode u periodima nestašice vode.

Princip rada:

Radijalno kolo pumpe centrifugalnim efektom stvara potpritisak potreban za izvlačenje ribe iz bazena i dalji transport. Posebnim rešenjem omogućen je transport ribe sa i bez vode bez oštećenja..

Opis konstrukcije:

Noseći deo konstrukcije predtavlja lako varenu konstrukciju od cevi, zaštićen od korozije. Varijator sa elektromotorom elastično je povezan sa pumpom izrađenom od aluminijumskog liva. Izlazni deo izrađen je od lima sa antikorozivnom zaštitom.

Tehničke karakteristike:

Hp - visina potiska 2000 - 4000 mm
Hu - max visina usisavanja 2000 mm
p - instalisana snaga 3 kW
V - napajanje 220/380 V
Q - protok 500-2000 l/min
g - max težina ribe 400 gr
L - dužina 1700 mm
B - širina 800 mm
H - visina 350 mm