RESPEKT TIM

http://www.respekttim.com    tim za uspehPonuda tehničko-tehnološke dokumentacije
Pored gotovih proizvoda, nudimo i prodaju kompletne teničko-tehnološke dokumentacije, do radioničkih crteža, za svaki od svojih proizvoda ponaosob.


Dvokomorni kompresor Tip: RT - KOMP 1.0.02

mrestiliste

Namena:

Koristi se za porizvodnju komprimovanog vazduha kojim se u ribarnicama i mrestilištima vrši obogaćivanje vode kiseonikom.

Opis konstrukcije:

Dvokomponentni kompresor je uređaj čiju osnovu čine dva module (kompresione komore) u kojima dolazi do stvaranja koprimovanig vazduha. Rad modula je nezavistan što omogućava snabdevanje različitih potrošača istim kompresorom.

Kompresor je mehanizam membranskog tipa. Konstruisan je tako da je njegovo podmazivanje nepotrebno što ga svrstava u tzv "suve" kompresora. Konstrukcija je lako varena od standardnih cevi, a može biti izvedena i kao livena.

Noseća konstrukcija je izrađena od lakih metalnih profila, a elektromotor je smešten ispod kompresora. Zaštita od korozije obezbeđena je farbanjem.

Princip rada:

Elektromotor, preko kaišnog prenosnika, prenosi obrtno kretanje na glavnu osovinu kompresora, a zatim preko ekscentra, koji je na toj osovini postavljen, prevodi obrtno kretanje u pravolinijsko oscilatorno kretanje klipnjače i sa njom povezane membrane. Membrana dalje vrši sabijanje vazduha u kompresionoj komori.

Tehničke karakteristike:

Q - kapacitet 20 m3/h
p - maksimalni pritisak 0,8 bar
P - instalirana snaga 0,75kW
H - visina 568 mm
B - širina 636 mm
L - dužina 424 mm