RESPEKT TIM

http://www.respekttim.com    tim za uspehPonuda tehničko-tehnološke dokumentacije
Pored gotovih proizvoda, nudimo i prodaju kompletne teničko-tehnološke dokumentacije, do radioničkih crteža, za svaki od svojih proizvoda ponaosob.


Četvorokomorni kompresor Tip: RT - KOMR 1.0.04

mrestiliste

Namena:

Koristi se za porizvodnju komprimovanog vazduha kojim se u ribarnicama i mrestilištima vrši obogaćivanje vode kiseonikom.

Opis konstrukcije:

Četvoromotorni kompresor je uređaj čiju osnovu čine četiri modula (kompresione komore) u kojima dolazi do stvaranja komprimovanog vazduha. Rad modula je nezavistan što omogućava snabdevanje različitih potrošača istim kompresorom.

Kompresor je membranskog tipa. Konstruisan je tako da je njegovo podmazivanje nepotrebno što ga svrstava u tzv "suve" kompresore.

Konstrukcija je lako varena od standarrnih cevi, a može biti izvedena i kao livena. Noseća konstrukcija napravljena je od lakih metalnih profila. Zaštita od korozije obezbeđena je farbanjem.

Princip rada:

Elektromotor, preko kaišnog prenosnika, prenosi obrtno kretanje na glavnu osovinu kompresora, a zatim preko ekscentra, koji je na toj osovini postavljen, prevodi obrtno kretanje u pravolinijsko oscilatorno kretanje klipnjače i sa njom povezane membrane. Membrana dalje vrši sabijanje vazduha u kompresionoj komori.

Tehničke karakteristike:

Q - kapacitet 40 m3/h
p - maksimalni pritisak 0,8 bar
P - instalirana snaga 0,75kW
H - visina 1.000 mm
B - širina 1.200 mm
L - dužina 450 mm