RESPEKT TIM

http://www.respekttim.com    tim za uspehPonuda tehničko-tehnološke dokumentacije
Pored gotovih proizvoda, nudimo i prodaju kompletne teničko-tehnološke dokumentacije, do radioničkih crteža, za svaki od svojih proizvoda ponaosob.


Kompresorska baterija Tip: RT - KOBA 1.0.01

mrestiliste

Namena:

Koristi se za proizvodnju komprimovanog vazduha kojim se u ribarnicama i mrestilištima vrši obogaćivanje vode kiseonikom.

Opis konstrukcije:

Kompresorsku bateriju sačinjavaju pet kompresorskih jedinica četvorokomornih kompresora, odnosno elektromotorom koji pokreće sve kompresorske jedinice. Snagdevena je automatikom koja omogućčava automatsko uključicanje na odabranom minimalnom pritisku, kao i isključenje na odgovarajućem maksimalnom pritisku. Automatika omogućava da se prema potrošnji vazduha uključuju odgovarajući moduli kompresora (3 + 2). Po želji kupca baterija može imati manji ili veći broj kompresorskih jedinica sa zajedničkim ili odvojenim elektro pogonom.

Kompresorska baterija je obložena zaštitnom mrežom, a svi metalni delovi su i posebno zaštićeni od korozije.

Princip rada:

Elektromotor vrši pogon preko kaišnog prenosnika, pokrečući na taj način glavnu bateriju koja se sastoji od odovina kompresorskih jedinica međusobno povezanih odgovarajućim spojnicama. Vazduh koji se u kompresorskim modulima nalazi pod odgovarajućim pritiskom, odvodi se dalje u sabirni vod a odatle ka rezervoaru komprimovanog vazduha.

Tehničke karakteristike:

Q - kapacitet 200 m3/h
p - maksimalni pritisak 0,8 bar
P - instalirana snaga 3kW
H - visina 1.000 mm
B - širina 1.200 mm
L - dužina 2.000 mm