RESPEKT TIM

http://www.respekttim.com    tim za uspehPonuda tehničko-tehnološke dokumentacije
Pored gotovih proizvoda, nudimo i prodaju kompletne teničko-tehnološke dokumentacije, do radioničkih crteža, za svaki od svojih proizvoda ponaosob.


Hranilica - samoposluga Tip: RT - HRAN 1.0.02

mrestiliste

Namena:

Prednost ove hranilice se ogleda u načinu izdavanja hrane, odnosno, izdavanje se vrši samo onda kada uzgajana riba to želi. Pogodna je za sve uslove i objekte uzgajanja a naročito u objektima sa većim utroškom hrane i pri nižim tempraturama.

Princip rada:

Posuda hranilice u kojoj se nalazi hrana na donjem kraju ima otvor u kome je smešten mehanizam za regulaciju izdavanja. Klatno je urađeno do željene dužine u vodu objakta za uzgoj i preko njega se prenosi kretanje ribe koja želi da konzumira hranu na mehanizam za regulaciju izdavanja. Osciovanjem mehanizma oko oslonca inicira se izbacivanje hrane iz posude i njena distribucija.

Opis konstrukcije:

Posuda i poklopac hranilice su izrađeni od poliestera. Mehanizam za regulaciju izdavanja kao i klatno hranilice izvode se od materijala otpornih na koroziju i ostale uticaje sredine.

Tehničke karakteristike:

Q - kapacitet 35 kg
Dmax - maksimalni prečnik 370 mm
H - visina posude 620 mm
l - dužina klatna 1800 mm