RESPEKT TIM

http://www.respekttim.com    tim za uspehPonuda tehničko-tehnološke dokumentacije
Pored gotovih proizvoda, nudimo i prodaju kompletne teničko-tehnološke dokumentacije, do radioničkih crteža, za svaki od svojih proizvoda ponaosob.


Uređaj za ubijanje ribe Tip 1: RT - UUR 1.0.01

mrestiliste

Namena:

Uređaj za ubijanje ribe namenjen je prevashodno za opsluživanje u ribarnicama, restoranima i sl. Efikasno vrši svoju funkciju, a pri tome potpuno siguran za rukovaoca i ispunjava sve uslove u smislu higijene.

Opis konstrukcije:

Posuda je izrađena od poliestera i u njoj su smeštene elektrode izrađene od nerđajućeg čelika. Kutija sa elektrikom odvojena je od posude, a veza sa elektrodama izvedena je kablovima. Kutija je od lima sa zaštitom izvedenom postupkom elektrostatičke plastifikacije.

Princip rada:

Kada se, zavisno od količine ribe koju želimo da ubijemo, napuni vodom, ali maksimalno do 2/3 visine, u kadu ubacujemo ribu. Pritiskom na taster u trajanju do 5 sec izvršimo ubijanje.

Tehničke karakteristike:

V - radni napon 48 V
A- dužina 630 mm
B - širina 420 mm
H - visina 386 mm