RESPEKT TIM

http://www.respekttim.com    tim za uspehPonuda tehničko-tehnološke dokumentacije
Pored gotovih proizvoda, nudimo i prodaju kompletne teničko-tehnološke dokumentacije, do radioničkih crteža, za svaki od svojih proizvoda ponaosob.


Dizalica za ribu Tip: RT - DIZ 1.0.01

mrestiliste

Namena:

Omogućava laku manipulaciju pri islovu velikih primeraka do težine od 500 kg iz bazena do stola za izmrešćavanje i nazad

Opis konstrukcije:

Noseći deo dizalice - ram, predstavlja konstrukciju od čeličnih cevi, zaštićenu od korozije postupkom elektrostatičkog plsatificiranja. Nosači - nožice se mogu podešavati tako da je omogućeno postizanje različite širine gaza točkova. Na horizontalnoj prečki postavljena je koturača sa lancem za lako podizanje i spuštanje tereta - ribe koja se nalazi na nosilima.

Nosači točkova su klizno uležišteni u nosačima - nožicama. Horizontalna utega čvrsto drži izabranu širinu gaza točkova.

Princip rada:

Dizalica se se postavi iznad bazena u kome se nalazi riba spremna za transport. Preko koturače izvrši se spuštanje nosila koja se podvuku ispod ribe, ponovo zakače za lanac i koturačom se podigne na potrebnu visinu.

Tehničke karakteristike:

Q - max nosivost 500 kg
Hmax - maksimalna visina pri razmaku točkova od 1,4 m 1800 mm
Bmin - minimalna širina gaza 1400 mm
Bmax - maksimalna širina gaza 2400 mm
Hd - maksimalna dubina izlova 1200 mm
Hv . maksimalna visina izlova 1000 mm
LxB - diimenzija nosila 3000x600 mm