RESPEKT TIM

http://www.respekttim.com    tim za uspehPonuda tehničko-tehnološke dokumentacije
Pored gotovih proizvoda, nudimo i prodaju kompletne teničko-tehnološke dokumentacije, do radioničkih crteža, za svaki od svojih proizvoda ponaosob.


Fini regularot protoka Tip: RT - REG 1.0.01

mrestiliste

Namena:

Fini regulator protoka RD-REG 1.0.01 obezbeđuje preciznu kontrolu protoka tačnosti 1/100 protoka i prevashodno je namenjen za regulisanje protoka kod inkubacionih uređaja.

Opis konstrukcije:

U kućištu regulatora (160x130x95mm), koje poseduje priključke za vezivanje (1/2"), smeštena je loptasta slavina sa teflonskim ležištem. Na osovinu slavine postvljen je pužni točak koji je preko puža povezan sa točkićem za otvaranje i zatvaranje slavine smeštenim na bočnoj stani regulatora. Na prednjoj strani regulatora je otvor u kome se pokretanjem skale očitava protok. Kućište regulatora je od lima zaštićenog od korozije plastifikacijom ili vodootpornom bojom.

Princip rada:

Prenosnim mehanizmom se, delovanjem na točak regulatora vrši otvaranje i zatvaranje i pri tome se očitavaju vrednosti protoka - na prozoru na prednjoj strani reglatora u 1/10 protoka i na točku u 1/100 protoka.

Tehničke karakteristike:

H - visina 245 mm
B - širina 95 mm
A - dužina 130 mm
priključci 1/2"