RESPEKT TIM

http://www.respekttim.com    tim za uspehPonuda tehničko-tehnološke dokumentacije
Pored gotovih proizvoda, nudimo i prodaju kompletne teničko-tehnološke dokumentacije, do radioničkih crteža, za svaki od svojih proizvoda ponaosob.


Rasprašivač - kružni Tip: RT - RAS 1.0.031

mrestiliste

Namena i princip rada:

Rasprašivač vazduha omogućuje stvaranje mase vazdušastih mehurića, propuštanjem komprimovanig vazduha kroz perforirano crevo. Na taj način stvara se povoljan odnos između zapremine istisnutog vazduha i dodirne površine sa vodenim stubom. Postavljanjem rsprašivača na dno bazena povećava se vreme kontakta mehura vazduha i vode, pa se tako postižu maksimalni efekti izmene kiseonika između vazduha i vode u bazenu.

Opis konstrukcije:

Noseći deo konstrukcije je ram od čeličnih profila, zaštićen od korozije postupkom elsktrostratičke plastifikacije. Perforirano crevo vezuje se za ram pomoću plastičnih zatezača. Regulacija protoka vazduha vrši se pomoću ventila postvljenog na ulazu rasprašivača.

Tehničke karakateristike:

D - prečnik creva 1/2"; 1"
d - prečnik perforacije 0,2-0,5 mm
t - korak perforacije 20;25;30;40;50 mm
D - prečnik rama 1000-3000 mm