RESPEKT TIM

http://www.respekttim.com    tim za uspehPonuda tehničko-tehnološke dokumentacije
Pored gotovih proizvoda, nudimo i prodaju kompletne teničko-tehnološke dokumentacije, do radioničkih crteža, za svaki od svojih proizvoda ponaosob.


Rasprašivač - pravougaoni Tip 1: RT - RAS 1.0.01
                                          Tip 2: RT - RAS 1.0.02

mrestiliste

Namena i princip rada:

Rasprašivač vzduha omogućuje stvaranje mase vazdušnih mehurića, propuštanjem komprimovanog vazduha kroz perforirano crevo. Na taj način stvara se povolan odnos između zapremine istisnutog vazduha i dodirne površine sa vodenim stubom. Postavljanjem rasprašivača na dno bazena povećava se vreme kontakta mehura vazduha i vode, pa se tako postižu maksimalni efekti izmene kiseonika između vazduha i vode u bazenu.

Opis konstrukcije:

Noseći deo konstrukcije je ram od čeličnih profila, sa zaštitom od korozije izveden epostupkom elektrostatičke plastifikacije. Perforirano crevo vezuje se za ram pomoću plastičnih zatezača. Regulacija protoka vazduha vrši se pomoću ventila postavljenog na ulazu rasprašivača.

Tehničke karakateristike:

D - prečnik creva
Tip 1: RT - RAS 1.0.01 1/2"
Tip 2: RT - RAS 1.0.0 1"
d - prečnik perforacije 0,2-0,5 mm
t - korak perforacije 20; 25; 30; 40; 50 mm
L - dužina rama 1 - 6 m
B - širina rama 0,5 - 3 m