RESPEKT TIM

http://www.respekttim.com    tim za uspehPonuda tehničko-tehnološke dokumentacije
Pored gotovih proizvoda, nudimo i prodaju kompletne teničko-tehnološke dokumentacije, do radioničkih crteža, za svaki od svojih proizvoda ponaosob.


Separator za izdvajanje živinskog mesa od kostiju ESKOD E.10.01


Separator je uređaj za odvajanje živinskog mesa od kostiju postupkom mlevenja pod pritiskom. Ovim tehnološkim postupkom dobija se pastozna masa - mom, jako tražena u mesnoj industriji, a služi kao komponenta pri izradi salama, parizera, viršli, pašteta i sl. Ostatak mekog tkiva i kostiju takođe ima svoju primenu u izradi hrane za kućne ljubimce, tako da je iskorišćenost potpuna.

Prednost ove konstrukcije separatora je u kompatibilnosti sa mašinom za mlevenje mesa tipa WOLF i lakoći njegove montaže na pomenutu mašinu.

Kako se vrši odvajanje mekog tkiva (mesa) od kostiju?

Živinsko meso koje je isečeno na krupne komade i ohlađeno do -3oC ubacuje se u mašinu za mlevenje mesa na koju je priključen uređaj za separaciju - separator.

Mlevenu masu prihvata puž separatora i potiskuje je prema malim otvorima koji se nalaze na obodu cilindra, dok kosti sa određenim procentom mekog tkiva prolae kroz regulisani zazor konusnog otvora.

Ta masa može da se vrati još jednom u separator kako bi se povećao procenat izdvojenog mekog tkiva.

Odnos izdvojenog mekog tkiva i kostiju kreće se u granicama od 78/22 do 88/12, što zavisi od kvaliteta živinskog mesa, temperature na kojoj je meso ohlađeno i veličine zazora u konusnoj čauri separatora.

Kapacitet: do 500kg/h

Napomena: Uslov da separator pouzdano radi je da snaga motora Wolfa bude preko 7kW.